Programma 


No mērķiem uz rezultātiem

No ērkšķiem līdz zvaigznēm – jauniešos tiks attīstītas prasmes noteikt konkrētus, bet ambiciozus mērķus un tiks aplūkoti praktiski risinājumi, lai tos sasniegtu!

     

Sava laika noteicējs

Jaunieši apgūs iemaņas kā palielināt ikdienā pieejamos laika resursus un kā  noteikt savas dzīves prioritātes!

 Līderība un komandas darbs

Jaunieši izjutīs dažādas komunikācijas veidus, kā arī meklēs efektīvākos risinājumus efektīvai un uz rezultātiem vērstai saskarsmei.

Sākam 13.decembrī 2019ATSAUKSMES

Izcila līdera īpašību apzināšana

un savu dzīves stratēģiju novērtējums, iespēja apzināties savas stiprās puses un sfēras, ko nepieciešams attīstīt – kā mainīt savus ieradumus un veidot efektīvu personīgo dzīvi.

Savas nākotnes vizualizācija 

Izmantojot vizualizācijas paņēmienus, jaunieši spēs iztēloties un izveidot savu vēlamo dzīvi, kas kļūs par motivātoru turpmākajiem sasniegumiem, kā arī atbalstīs turpmākās profesijas izvēlē

Pārliecība un mērķtiecība

Jaunieši apgūs iemaņas, kas palīdz neapstāties izvirzītā mērķa ceļā, bet motivē un virza tā sasniegšanai.

"Līderu Planēta" ir 100 stundu (aptuveni četru mēnešu) treniņa programma, kas sevī ietver komandas saliedēšanas etapus (virvju kurss), praktiskus uzdevumus pilsētā un nestandarta spēles, trīs dienu izbraucienu, kā arī aktīvu darbu pie personīgajiem un komandas mērķiem,... Papildus treniņa programmas 100 stundām arī ārpus treniņa zāles notiek komandas un individuālais darbs pie konkrētiem uzdevumiem un projektiem, trenera asistentu virsvadībā. Pieredze rāda, ka sadarbība un kopīgi projekti tiek realizēti arī pēc mācību treniņa noslēguma!  


Treniņa struktūra un laiki


 Laiks 1.modulis 2.modulis 3.modulis 4.modulis
Piektdiena 18:00 - 21:00
Sestdiena  10:00 - 18:00
Svētdiena  10:00 - 18:00
13. decembris
14. decembris
15. decembris
17. janvāris
18. janvāris
19. janvāris
 14.februāris
15.februāris
16.februāris
6.marts
7.marts
8.marts

 5. modulis – izbraukums ar nakšņošanu ārpus Rīgas.
Piektdiena 3. aprīlis 18:00 - 21:00
Sestdiena  4. aprīlis 10:00 - 18:00
Svētdiena  5. aprīlis 10:00 - 18:00
18:00-19:00 – svinīgs noslēgums ar lūgtiem visiem


Investīcijas izaugsmē

425 EUR + ēdināšana 10 eiro par katru moduli  (iespējams dalītais maksājums)

REĢISTRĒTIES .